Om konfirmation

Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben. Konfirmanden svarer ved at sige ja til den kristne tro og til at modtage konfirmationsvelsignelsen.

Konfirmation betyder bekræftelse. Ved konfirmation i kirken er det forholdet mellem Gud og den enkelte konfirmand, som blev oprettet i dåben, der bekræftes. Gennem bønner og velsignelsen gentages Guds løfte om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet. Lige som forældre bliver ved at følge deres barn med kærlighed, også når barnet bliver stort og kan stå på egne ben.

Tro eller viden
De fleste mennesker kan tvivle i troen. Det er netop forskellen på tro og viden. Derfor er der heller ikke nogen opskrift på, hvordan eller hvor meget man skal tro, for at kunne blive konfirmeret. Det er naturligt, at konfirmanden gør sig overvejelser om det.
 
Konfirmationsforberedelse
For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Det kaldes populært ”at gå til præst”. Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål.
 
Barndom og ungdom
Konfirmationen markerer også overgangen fra barndom til ungdom. Tidligere havde overgangen større betydning, fordi de unge efter konfirmationen ofte gik ud af skolen og måske flyttede hjemmefra. I dag har overgangen mere symbolsk betydning.
 
Konfirmationsfest?
Der bliver for det meste holdt en fest for konfirmanden. Det kan være en stor fest med mange gæster og gaver, eller en hyggelig festdag med de allernærmeste. Der er ikke nogen rigtig eller forkert måde at gøre det på. Det vigtigste er, at konfirmanden og hans eller hendes familie er glade for dagen.
Kilde:folkekirken.dk