Medlemskab

Hvis du ønsker at melde dig ind i folkekirken

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været meldt ud af Folkekirken.

Medlemmer af folkekirken har ret til kirkelig betjening, normalt i det sogn hvor man bor. Ret til kirkelig betjening omfatter bl.a. retten til at blive viet i kirken og til at blive begravet med bistand af en præst i folkekirken.

Hvis du ønsker at melde dig ud af folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til kirkekontoret i det sogn, hvor man bor. Det er vigtigt at påføre sit navn, sin adresse, samt sit personnummer på en skriftlig henvendelse samt at vedlægge sin fødsels- og dåbsattest.

Udmeldelse kan også ske ved, at man personligt møder op hos sognepræsten eller på kirkekontoret.

Efter udmeldelsen betaler du ikke længere kirkeskat og har ikke længere ret til kirkelig betjening i forbindelse med f.eks. vielse eller gejstlig medvirken ved din begravelse.

Det er vigtigt, at du fortæller din familie om beslutningen.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk