Konfirmand tilmelding 2019/2020 for Oure, Vejstrup og Lundeborg kirker

Kære kommende konfirmander og forældre!

Er man bosiddende i Oure, Vejstrup eller Lundeborg skal man konfirmeres i én af de tre kirker og "gå til præst" i Oure ved Merete Holck.

I kan vælge at tilmelde jer digitalt eller I kan printe en blanket ud.

Undervisningen begynder i uge 41 -   tirsdag den 6. oktober kl.15.30 -17.00 i konfirmandsalen ved Oure præstegård, Albjergvej 30.

I uge 42 er der efterårsferie.

Efter uge 42 er der konfirmationsforberedelse tirsdage morgener fra 8.15- 9.35.

Efter endt undervisning  bliver konfirmanderne hentet af en bus ved præstegården - og kørt ud til de  respektive skoler. Kirken betaler transportudgifter til de  lokale skoler, der ligger i området.